Generalforsamlingens vedtægter

Dagsorden på generalforsamlingen

Hvert år holder Kammermusikforeningen af 1911 generalforsamling før afholdelsen af den sidste koncert i marts.

Dagsordenen er :
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af næste års kontingent
  5. Valg af bestyrelse samt suppleant
  6. Valg af revisor
  7. Valg af revisor suppleant
  8. Eventuelt