Bestyrelsen i Kammermusikforeningen af 1911

2021 Bestyrelsen består af:
Michael Malmgren,  formand
Folmer Teilmann, næstformand
Johannes Eskær 

Jørgen Buhl Pedersen Kasserer
Stine Holm Ejlersen