Kammermusikforeningens sidste koncert i denne sæson - onsdag den 23. marts 2022 kl. 19:30 i Garnisons kirke

Kammermusikforeningens sidste koncert i denne sæson - onsdag den 23. marts 2022 kl. 19:30 i Garnisons kirke

Kammermusikforeningen af 1911

Sæson 2021 - 2022

Koncert i Garnisonskirken

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 19.30

 

David Danholt, sang  - Charlotte Thaning, klaver

 

Robert Schumann:   (1810-1856)  Lieder op. 40, tekst H.C. Andersen

                                oversat til tysk af Adelbert von Chamisso

                  Märzveilchen 
                  Muttertraum
                  Der Soldat 
                        Der Spielmann
                                             
Herman D. Koppel:   (1908-1998)   Fem bibelske sange op. 46  

                                       Intonation (Davids 57. salme, vers 9)
                                                       Fryd (Davids 146. salme)
                                                       Kærlighed (Højsangen, 4. kapitel, vers 1 og 10)
                                                       Ekstase (Davids 8. salme, vers 10)
                                                       Klagesang (Klagesangene,1.kapitel,vers18 og 20)
                                                       Hymne (Davids 149. salme, vers 1)

 

Pause 15 minutter

 

Peter Heise:   (1830- 1879)             Udvalgte sange og romancer fra musik til skuespillet                Bertran de Born.                    

                                                     Tekst: Ernst F.W. von der Recke

                                                               Mod syden i kvæld
                                                               Vågn af din slummer
                                                               Herre konge, bliv her
                                                               Rosamunde
                                                               Ære for helten
 

Rued Langgaard:  (1893-1952)        To sange, tekst: F. Emil Rittershaus

                                                         Für Dich!
                                                         Im Mai
                                     
 

Bestyrelsen for Kammermusikforeningen af 1911 vil gerne takke sine medlemmer for den forgangne sæson. Vi vil ønske alle et dejligt forår og en rigtig god sommer. På gensyn til den nye sæson, som begynder onsdag den 19. oktober 2022. Alle de nye datoer vil blive lagt på hjemmesiden inden sommerferien: 1911.dk. Hold venligst et øje med vores hjemmeside.