Bestyrelsen i Kammermusikforeningen af 1911

Bestyrelsen  i 2021

Michael Malmgreen, formand
Folmer Teilmann, næstformand
Johannes Eskær
Jørgen Buhl Pedersen, kasserer
Stine Holm Ejlersen

Valgt revisor:
Susanne Graae