Bestyrelsen byder velkommen til vores trofaste medlemmer - og nye medlemmer -.

Bestyrelsen byder velkommen til vores trofaste medlemmer - og nye medlemmer -.

Bestyrelsen byder hermed velkommen til vores trofaste medlemmer - og nye medlemmer - til en ny sæson i Kammermusikforeningen af 1911.

Vi har sammensat et spændende program, hvor vi både skal lytte til kendte ensembler - og til nye helt unge ensembler med supertalentfulde musikere. (se vores program 2020-21, som vi offentliggjorde den 16. juli 2020).

Som alle husker, blev vi desværre nødt til – p.g.a. Corona-udviklingen - at aflyse den sidste koncert den 18. marts 2020, hvor Nightingale Kvartetten skulle have spillet. Den koncert synes vi ikke, I skal snydes for, så derfor kommer kvartetten og spiller den 14. april 2021 - som en slags ekstra koncert. Naturligvis uden ekstra udgift for vores medlemmer.

Desværre betød denne aflysning også, at den årlige generalforsamling blev aflyst (læs! udskudt), idet vi påtænker at afholde den i forbindelse med koncerten den 9. december 2020.

Ved den sidst afholdte generalforsamling, som var den 20. marts 2019, blev det besluttet, at vi p.g.a. stigende udgifter skulle lade kontingentet stige med 100 kr. til 600 kr. for en hel sæson. Dette skulle dog ikke ske på én gang, men over 2 sæsoner. Sidste år betalte vi 550 kr. Det betyder, at vi i år betaler 600 kr. for et medlemskab. Løssalgsbilletterne koster 150 kr. 

Nogle medlemmer kan måske føle sig lidt utrygge ved at gå til koncert i Kammermusikforeningen af 1911 i den kommende sæson. Hertil vil bestyrelsen fremhæve, at vi er i den heldige situation, at Garnisonskirken maksimalt kan rumme ca. 600 personer. Da vi er omkr. 200 medlemmer, kan vi derfor uden problemer overholde alle krav fra myndighederne om sikkerhed ved at holde den krævede afstand. Det betyder, at man sidder på hver anden række, hvor ægtepar kan sidde sammen og derefter med én meters afstand til den næste o.s.v. Kom gerne i god tid, så I har tid til at finde Jeres pladser. Vi har i år besluttet, at der ikke gives en gæstebillet til hvert medlem, vi ønsket at være sikre på, at vi ikke overskrider myndighedernes krav i forbindelse med Covid19.

Vi i bestyrelsen glæder os rigtig meget til at se Jer igen den 21. oktober 2020 til den nye spændende sæson 2020/21. nr. 110.

På bestyrelsens vegne 

Michael Malmgreen
formand