Aflysning af Kammermusikforeningens 5. koncerten onsdag den 20. januar 2021.

Aflysning af Kammermusikforeningens 5. koncerten onsdag den 20. januar 2021.

AFLYST

Kammermusikforeningen af 1911

Sæson 2020 – 2021

Koncert i Garnisonskirken

Onsdag 20. januar 2021 kl. 19.30


På baggrund af den nuværende Covid-19 situation - regeringens yderligere strammede restriktioner – og den højeste risikokategori (niveau 5), ser bestyrelsen sig desværre endnu engang nødsaget til at aflyse den kommende koncert den 20. januar 2021.

Vi følger løbende udviklingen og håber, at koncerten den 24. februar 2021 kan gennemføres. Det vil vi melde tilbage om, når vi nærmer os denne dato.

Derfor følg venligst med på vores hjemmeside: 1911.dk

Aflyste koncerter vil som tidligere nævnt blive kompenseret ved tegning af abonnement for den næste sæson.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle vore medlemmer et Godt Nytår. Vi venter alle spændt på vaccinen, som vil hjælpe os ud af denne pandemi.

                                               På bestyrelsens vegne

                                                Michael Malmgreen

                                                        formand