Velkommen til Kammermusikforeningen af 1911


Denne side indeholder 2 informationer ( husk at rulle ned til bunden)

Info nr. 1. 


Kammermusikforeningen af 1911

Sæson 2022 - 2023

 Koncert i Garnisonskirken
Onsdag den 12. April 2023 kl. 19.30


 Dahlia String Trio

 Emma Steele, violin, Sune Ranmo, bratsch,  Dorothea Wolff, cello
 

  Eugène Ysaÿe:   (1858-1931)

                                Sonate nr. 5 i G Dur for solo violin   (1923)

                           L`Auror                

                       Danse rustique                                                                                                                                                        

  Leo Weiner:   (1885-1960)                           Strygetrio i g mol op. 6  (1908)

                                                  Allegro con brio                                                                     Vivace                                                                                Andantino                                                                                   Allegro con fuoco

                    Pause 15 minutter 

 

  L.v. Beethoven: (1770-1827)                       Strygetrio i D Dur op.9 nr. 2  (1798)                                                                     Allegretto                                                                                                     Andante quasi allegretto                                                                          Menuetto - Allegro
                                                              Rondo - allegro     

  

Bestyrelsen vil gerne takke vore medlemmerne for sæsonen, der er gået og ønske alle en rigtig dejlig sommer. 

Datoerne for den kommende 2023/2024 sæson bliver:

 For 2023: 25 oktober, 8 november, 29 november, 13 december, 

 For 2024: januar, 21 februar, 20 marts.

På glædeligt gensyn til en ny og spændende sæson den 25 oktober 2023.

                                           Info nr. 2.                                                      Geralforsamling 2023

Hermed indkaldes til generalforsamling i Kammermusikforeningen af  1911 til afholdelse i forbindelse med sæsonens sidste koncert den 12. april i Menighedshuset hørende til Garnisonskirken kl. 18.45 til 19.15 og med følgende dagsorden:
  

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskab for 2022 til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelse og suppleant.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7. Indkomne forslag modtaget af formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
  8. Eventuelt.


Ingen tilgngelig billedbeskrivelse

 

 


                                                      


 

                                    

                                                           

                                                        

  

  NYT - KUN I DENNE SÆSON

 HUSK! som noget nyt - kun i denne sæson - at  hvert medlemskab ved fremvisning af medlemskort på
 koncertaftenen  giver mulighed for gratis at invitere 2 gæster med til hver koncert. Inviter venner, børn og børnebørn med til dejlige  kammermusikkoncerter med vores førende danske kunstnere. 
Det er Kammermusikforeningen af 1911' bidrag til det trængte kulturliv efter Coronaen.

Vi har lagt 2 nye beskeder her:

1.  Programmet til koncerten onsdag den 12. april 2023

2. Indkaldelsen til Generalforsamlingen onsdag den 12. april 2023