Aflysning af koncerten onsdag den 18. marts 2020

Aflysning af koncerten onsdag den 18. marts 2020

Til Kammermusikforeningen af 1911´s medlemmer.

 Foranlediget af den alvorlige Coronavirus situation har bestyrelsen i dag besluttet at aflyse den sidste koncert i Garnisonskirken onsdag den 18. marts 2020.
   Vi er meget kede af at tage dette skridt, men føler samtidig, at ansvaret for vore medlemmers helbred tæller stærkere end at gennemføre koncerten.
   Vi har naturligvis talt med Nightingale Kvartettens medlemmer, som er fuldt forstående m.h.t. situationens alvor og vores disposition, og vi har aftalt at forsøge at afvikle koncerten som en ekstra ottende koncert i den kommende sæson. Tidspunktet vil blive meddelt på vores hjemmeside, så snart vi ved mere.
   Generalforsamlingen vil ligeledes blive udskudt - i skrivende stund på ubestemt tid - men senere meddelt på hjemmesiden.
   Jeg håber, at der er forståelse for vores beslutning.
   Bestyrelsen vil gerne sige tak for sæsonen, der er gået. Vi synes, at der har været mange fine koncerter, og det glæder os at se, at vore medlemmer snakker og ”hygger” sig sammen i pausen - som en stor familie.
   Datoerne for den næste sæson ligger allerede fast, og de er følgende:

21. oktober 2020
11. november 2020
25. november 2020
9. december 2020
20. januar 2021
24. februar 202
24. marts 2021
Ekstra koncert ? ukendt dato

   På glædelig gensyn i den nye sæson, hvor vi mødes igen den 21. oktober 2020.
   Pas rigtig godt på Jer selv!

  De venligste hilsener på bestyrelsens vegne

Michael Malmgreen
Formand