Generalforsamlingen 2016/17 I dag kl. 18:45

Vi ses til generalforsamlingen onsdag den 22. marts 2017 kl. 18.45.
Bestyrelsen opfordrer alle vores medlemmer at komme til stede!
Dagsordenen er :
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Valg af bestyrelse samt suppleant
6. Valg af revisor
7. Valg af revisor suppleant
Eventuelt

Tilføj kommentar

Email again: